Van Hoorebeke BVBA Random Slideshow Image

Verwarmingsaudit

Oudere verwarmingstoestellen hebben vaak een slecht productierendement. Vaak is het interessant om een oud verwarmingstoestel te vervangen door een moderne condensatieketel die een veel hoger productierendement behaalt. Tijdens de verwarmingsaudit van uw centrale verwarmingsinstallatie wordt nagegaan of dit voor uw installatie interessant is.

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen< 100 kW, moet eenmalig een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie binnen een termijn van 2 jaar nadat het toestel 15 jaar oud is geworden.

Tijdens een audit wordt  op basis van het huidige jaarverbruik (stookolie of gas) en het gemeten ketelrendement bekeken hoe en hoeveel je kan besparen op je stookolie- of gasfactuur. Je ontvangt een volledig rapport incl. schatting van de investeringskosten en de geschatte energiebesparing, waardoor je een volledig beeld hebt op de het feit of financieel aantrekkelijk is om bv. een buitenvoeler of een nieuwe condensatieketel te plaatsen.

Voor afspraken of vragen omtrent de verwarmingsaudit kan u steeds bij ons terecht.

Voor vragen ivm de reglementering kan u contact opnemen met het Vlaams Energieagentschap, tel 1700 (gratis), http://www.energiesparen.be/