Van Hoorebeke BVBA Random Slideshow Image

Technische controle en Onderhoud

Voor uw centrale verwarming verzorgen wij de verplichte jaarlijkse of tweejaarlijkse technische controle en onderhoud van uw gas- of mazoutketel, brander en schoorsteen. 
Dit nazicht gebeurt steevast door erkende technici en volgens de laatste wettelijke voorschriften. 

De prijzen voor het onderhoudscontract staan hieronder vermeld (de hieronder vermelde prijzen worden forfaitair aangerekend, ook wanneer bij nazicht en controle blijkt dat de installatie afgekeurd is) :

Onderstaande prijzen zijn geldig per 1 januari 2016, zowel voor de nieuwe als voor de reeds lopende onderhoudscontracten (datum van uitvoering van het onderhoud is bepalend voor de te betalen prijs)  

Stookolie

 

Ketel met brander op Stookolie (< 70 kW)

155 €

 

 

 

Nazicht/Reiniging schouw stookolieketel

45 €

 

Gas

 

Gasketel (< 70 kW)

130 €

 

 

 

Gasgeiser (enkel warm water, geen CV)

100 €

 

 

 

Gaskachel of gashaard

100 €

 

 

 

Nazicht/Reiniging schouw gastoestel

40 €

 

 

Bij een onderhoud zonder onderhoudscontract zijn onderstaande prijzen van toepassing:

Stookolie

 

Ketel met brander op Stookolie (< 70 kW)

175 €

 

 

 

Nazicht/Reiniging schouw stookolieketel

65 €

 

Gas

 

Gasketel (< 70 kW)

150 €

 

 

 

Gasgeiser (enkel warm water, geen CV)

120 €

 

 

 

Gaskachel of gashaard

120 €

 

 

 

Nazicht/Reiniging schouw gastoestel

60 €

 

De prijzen voor de controle van een stookolietank:

Stookolie

 

Ondergrondse stookolietank < 5000 l 

140 €

 

 

 

Bovengrondse stookolietank < 5000 l 

110 €

 

 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.